SMĚRNICE PRO VYPOŘÁDÁNÍ DOTACE MUJ KLUB 2020

Funkcionáři klubu, trenéři, závodní střelci resp.jejich zákonní zástupci a další osoby delegované na akce pořádané Českým lukostřeleckým svazem nebo jinými složkami mají nárok na úhradu startovného, cestovného a nocležného pokud si to vzdálenost akce vyžaduje.

  1. Startovné

Startovné bude vypláceno pouze nad 1.000,- Kč. Zákonným zástupcům dětí, které se během lukostřelecké sezóny umístí na prvním až třetím místě na kterémkoliv MČR nebo Přeborech ČR budou proplaceny přednostně veškeré náklady zákon.zástupců spojené s reprezentací klubu, tj. startovné (i když nedosáhne částky 1.000,-Kč), ale podle této Směrnice (cestovné, nocležné).

  1. Cestovné

Výše uvedené osoby mají nárok na cestovné ve výši ceny jízdenky hromadné dopravy. Pokud použijí vlastního automobilu, bude jim vyplacen příspěvek na dopravu ve výši:

6,00 Kč / km 2 přepravované osoby – zákonný zástupce a dítě

6,50 Kč / km při přepravě více osob než je zákonný zástupce a dítě

Vzhledem k tomu, že dotace má omezené prostředky bude cestovné vyplaceno ve výši % vypočtené částky, kterou výše dotace umožní.

  1. Nocležné

Nezajistí – li pořadatel řádné ubytování, náleží výše uvedeným osobám úhrada nákladů na ubytování do stanoveného limitu 800,- Kč. Ubytování se vyplácí pouze závodním střelcům a trenérům při účasti na MČR a Přeborech ČR na základě předloženého účetního dokladu.

Nárok na výplatu nocležného vzniká pokud jsou MČR nebo Přebory ve větší vzdálenosti než je 230 km.

V Dlouhém Újezdě, 3.12.2019

Zpracovala: Ing. Jana Kolihová