Důležitě

Bezpečnost při lukostřelbě

Být lučištníkem na bitvě má mnoho výhod a nevýhod.

Zde je jejich stručný výčet:

 

BEZPEČNOST PŘI LUKOSTŘELBĚ

A) Obecná pravidla pro všechny lukostřelce:

 1. Dotýkat se luků a šípů jiných lukostřelců můžeme výlučně jen s jejich souhlasem.
 2. Dbejte na správné založení tětivy. Střelec se musí přesvědčit, zda jsou ouška tětivy správně zapadlé do drážek na konci ramen.
 3. Nikdy nespouštějte luk naprázdno! Spuštění luku bez založeného šípu je zakázané a nebezpečné a může vážně poškodit luk!
 4. Před každým tréninkem, anebo střelbou, zkontrolujte stav svého vybavení (natětivě případné přetrhnuté vlákna, vydřené části, na luku praskliny, viditelné poškození, na šípech praskliny, prasklé končíky, natrhnuté křidýlka, špatně vlepený hrot, nečistoty a pod.)
 5. Nikdy nepoužívejte poškozený luk, nebo poškozené šípy! Vyměňte si tětivu, když jste natrhli vlákna, nebo je už “chlupatá”.
 6. Je nezbytné používat správně dlouhé šípy. Při přetažení těsně před uvolněním tětivy mohou krátké šípy zasáhnout luk a zlomit se nebo mohou projít rukou střelce.
 7. Nikdy nestřílejte na terč, který drží v ruce jiná osoba a to ani z legrace!
 8. Po dokončení střelby se musí luk spustit, tedy tětivu sejmout z luku (s výjimkou kladkových luků).
 9. Luky neuskladňujte v blízkosti ohřívacích těles, v uzavřeném autě, nebo na přímém slunci!
 10. Nikdy nemiřte na člověka, ani z legrace.
 11. Nikdy nemiřte na cokoli, na co nechcete střílet.
 12. Nikdy nepoužívejte luk k jinému účelu než ke střelbě na terč.
 13. Nikdy nezasahujte do konstrukce luku.
 14. Používejte vždy originální tětivu určenou pro váš luk.
 15. Vždy střílejte pouze šípy určenými pro typ vašeho luku.
 16. Používejte při střelbě nátepník a střeleckou rukavici, nebo jinou vhodnou ochranu prstů.
 17. Oděv střelců by měl být přiléhavý. Volný oděv střelce je třeba sepnout. Veškeré šňůrky, které by při výstřelu mohly dojít do kontaktu s lukem musí být zastrčeny.
 18. Na střelnici se nesmí konzumovat naprosto žádný alkohol. Jakékoliv osobě pod vlivem alkoholu je zakázáno střílení.

B) Manipulace s lukem a pohyb na střelnici

 1. Procházet se, nebo otáčet se se založeným šípem je nepřípustné! Vždy si uvědomte, že nabitý luk je smrtelná zbraň ! ! !
 2. Každý střelec je povinen se přesvědčit, že se ve směru střelby (mezi ním a terčem, případně za terčem) nikdo nenachází.
 3. Při pohybu na ploše střelnice je každý účastník střelby povinen si počínat tak, aby nezkřížil dalšímu střelci dráhu letu šípu. Toto platí také pro diváky, či doprovod mladších lukostřelců.
 4. Za terčem by se měl nacházet prostor na zachytávání šípů. Tento prostor by měl být vyčištěný a nesmí se tam nacházet nic, od čeho by se mohly šípy odrazit, případně změnit směr.
 5. Nikdy nepoužívejte takové terčovnice, které nejsou schopné zastavit (zachytit) šíp!
 6. Jen ten střelec by měl jít pro vystřelené šípy, který je také vystřelil.
 7. Šípy z terčovnice vytahujte opatrně! Neopatrně vytrhnutý šíp totiž může vážně poranit osobu, která se zdržuje za vašimi zády.
 8. Nikdy nestřílejte ve směru, kde nevidíte na místo pravděpodobného dopadu šípu (tma, mlha, husté křoví, husté sněžení atp.)!
 9. Nikdy nestřílejte směrem vzhůru v 90o úhlu! Nezapomínejte, že padající šíp se zapichuje do země téměř takovou silou, jakou byl vystřelený.
 10. Je zakázáno používat jakoukoli techniku natahování tětivy, která by mohla vést k šikmému vystřelení šípu nad terčovnice.
 11. Při použití stojánků na luky se zmenšuje možnost případného zakopnutí o náčiní nebo stoupnutí na ně, což by mohlo vést k jeho poškození nebo zranění osob.
 12. Je doporučeno používat toulce, střelci tak nebudou nuceni nosit šípy v rukou, což přispěje k bezpečnosti střelců.
 13. V případě, že šíp spadne za střeleckou čáru, musí střelec počkat, dokud střelci po jeho stranách nepřestanou střílet a teprve potom si smí náčiní zdvihnout. Šíp, který není možné zdvihnout bez toho, aby střelec opustil střeleckou čáru, lze zdvihnout až po ukončení střelby.
 14. Během chůze k terčům, je třeba dávat pozor na šípy zabodnuté do země nebo do terče. Končíky jsou velmi ostré, proto je nutné zdvihnout všechny šípy, které dopadly před terč, bez ohledu na to, komu patří.

C) Pravidla pro nezletilé lukostřelce:

 1. Nezletilý lukostřelec nesmí střílet a to ani při tréninku, bez dohledu a vědomí dospělé osoby.
 2. Při pozdějším příchodu je povinností opozdilce nejprve nahlásit svou přítomnost trenérovi, nebo řídícímu střelby.
 3. Je zakázáno běhat se šípem/šípy v rukou.
 4. Především děti musí při vytahování šípů z terčovnice postupovat opatrně a dbát na to, aby nikdo nestál těsně za osobou vytahující šípy. Šípy se mohou z terče prudce uvolnit a mohly by poranit osobu stojící v příliš malé vzdálenosti.